Ανακοίνωση  Δ.Σ  Σ.Α.Ε.Ε.Σ.Α.Ε

Ανακοίνωση  Δ.Σ  Σ.Α.Ε.Ε.Σ.Α.Ε 517 506 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η συνεχής προσπάθεια του Σ.Α.Ε.Ε.Σ.Α.Ε να αναδείξει το  πρόβλημα της μη εφαρμογής της νομοθεσίας και την ύπαρξη  μη  αδειοδοτημένων επιχειρήσεων εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας στην χώρα μας , έχει αρχίσει να αποκτά πολύ μεγάλη απήχηση.
Οι εντατικοί έλεγχοι που έχουν ξεκινήσει και πάλι από την Ελληνική Αστυνομία, στόχο έχουν να συνετίσουν και να βάλουν φρένο στο διαχρονικό αυτό πρόβλημα του κλάδου μας.

Ο σύλλογος δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει μια τιμωρητική και εξοντωτική – για τις μη αδειοδοτημένες επιχειρήσεις – τακτική. Σκοπό έχει την συμμόρφωση των εταιρειών στο νομικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα παραβλέψουμε περιπτώσεις που επιχειρήσεις δεν θα ακολουθήσουν την νόμιμη οδό.
Από την μέχρι σήμερα εμπειρία μας, είδαμε πως υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις έκδοσης αδειών αλλά λόγω αμέλειας ή άγνοιας δεν το έχουν πράξει.


Με ιδιαίτερη ικανοποίηση δεχόμαστε διαβεβαιώσεις από τέτοιες εταιρείες, στέλνοντάς μας υπεύθυνη δήλωση μέσω του GOV, πως εντός δεκαπέντε ημερών θα μας αποστείλουν τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβουν από τις αρμόδιες
αρχές αφού καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας τους.
Αφού ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία και με την παραλαβή της άδειας τους μπορούν να εγγραφούν ως μέλη  του συλλόγου μας και να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας με κοινό σκοπό το καλύτερο αύριο του κλάδου μας.
Από τα παραπάνω προκύπτει το γεγονός πως υπάρχει πλέον η βούληση από όλους να μπει μια τάξη στον κλάδο μας.
Επόμενο βήμα του Σ.Α.Ε.Ε.Σ.Α.Ε είναι η δημιουργία ισχυρών δεσμών με ομοειδής συλλόγους του εξωτερικού με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και κυρίως την απόκτηση γνώσης για τον τρόπο λειτουργίας του κάθε κράτους
και τον τρόπο ελέγχου της εφαρμογής της νομοθεσίας.


Είμαστε ακόμα στην αρχή αλλά πιστεύουμε ακράδαντα πως με πίστη, πρόγραμμα, υπομονή και επιμονή θα εχουμε το επιθυμητο αποτέλεσμα. Εν κατακλείδι, οι εταιρείες του κλάδου που μελετούν  και εγκαθιστούν συστήματα ασφαλείας οφείλουν να είναι αδειοδοτημένες. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε το επάγγελμα  και να προσφέρουμε ποιότητα εργασιών και πραγματική ασφάλεια στον τελικό καταναλωτή.