Διεξήχθη το 1ο Τεχνικό Σεμινάριο 2022

Διεξήχθη το 1ο Τεχνικό Σεμινάριο 2022 2560 1920 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ολοκληρώθηκε στις 19/02/2022 το 1ο τεχνικό μας σεμινάριο με θέμα : Σχεδιασμός δικτύων για μεσαία ή μεγαλύτερα έργα. Επιλογή εξοπλισμού – Ρύθμιση δικτύων vlan -vpn – manages switches και  βασικών ρυθμίσεων router.

Ευχαριστούμε τον Νικόλαο Ετίμου για την διεξαγωγή του σεμιναρίου, τους χορηγούς μας Security Report, Tan Electronics, Lemco, Office Plus και όλους τους συμμετέχοντες και όπως υποσχεθήκαμε πολύ σύντομα θα ακολουθήσει μία λίστα σεμιναρίων με μοναδικό σκοπό την εκπαίδευση των μελών μας και κατ’ επέκταση την αναβάθμιση του κλάδου μας.

 

Ευχαριστούμε πολύ

ΔΣ ΣΑΕΕΣΑΕ