Ενημέρωση πολιτών

Ενημέρωση πολιτών 287 290 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αγαπητοί πελάτες – ενδιαφερόμενοι,
σας ενημερώνουμε πώς από τον Νοέμβριο του 2018, βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία όλος ο μηχανισμός του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Α.Ε.Ε.Σ.Α.Ε.).

Σκοπός του συνδέσμου (εκτός από την προστασία του κλάδου) είναι και η ενημέρωση και οι απαντήσεις σε ερωτήσεις του κοινού γύρω από το θέμα των εγκαταστατών συστημάτων ασφαλείας και καμερών.
Δηλαδή : Γνωστοποίηση όλων των απαραίτητων αδειών που απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους ώστε να μπορεί ένας εγκαταστάτης να αναλαμβάνει την τοποθέτηση ενός συστήματος ασφαλείας.

Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε μια ιστοσελίδα που παρέχονται πληροφορίες αλλά και ανακοινώσεις προς όλους με κριτήριο πάντα την ενημέρωση του κοινού. Εκεί μπορεί να δει ο εν δυνάμει πελάτης τις προδιαγραφές που πρέπει να διαθέτει μια επιχείρηση ώστε να μπορεί να της αναθέσει το έργο καθώς και να ελέγξει αν η επιχείρηση που έχει βρει είναι μέλος του συλλόγου. Το μόνο που έχει να κάνει κάποιος είναι να επισκεφτεί την ιστοσελίδα www.saeesae.gr του συλλόγου και να κάνει αναζήτηση μέλους στην ειδική κατηγορία που υπάρχει.

Τέλος ο σύλλογος είναι ανοικτός να δεχτεί παράπονα ή καταγγελίες πελατών, όπου διαπιστωθεί ότι ένα μέλος του δεν λειτουργεί με τις αρχές που διέπουν την φιλοσοφία του συλλόγου.
Ευχόμαστε να γίνουμε όλοι αρωγοί στην προσπάθειά μας για εξυγίανση του κλάδου καθώς και σε περισσότερους ευχαριστημένους πελάτες.

Με τιμή
Δ.Σ ΣΑΕΕΣΑΕ