Ευάλωτα συστήματα επικοινωνίας

Ευάλωτα συστήματα επικοινωνίας 150 150 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οι συνεχόμενες αλλαγές των τηλεφωνικών παρόχων μπορεί να προσφέρουν μεγαλύτερες ταχύτητες στο internet αλλά παράλληλα καθιστούν πιο ευάλωτα τα συστήματα ασφαλείας όσον αφορά τον τομέα της επικοινωνίας.

Αυτό συμβαίνει διότι όλη η διαδικασία της επικοινωνίας περνάει από το router με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά προβλήματα που συνήθως οφείλονται σε διακοπές ρεύματος , κακός συγχρονισμός με επανεκκινήσεις του internet φθορές από υπερθέρμανση κ.α. Επίσης παρατηρείται το φαινόμενο της υπέρβασης του χρόνου ομιλίας των σταθερών συνδέσεων επικοινωνίας voice ιδιαίτερα σε παλιά συστήματα συναγερμού.

Αυτό συμβαίνει λόγω της μετάβασης των εταιρειών τηλεπικοινωνιών αποκλειστικά σε νέες ψηφιακές πλατφόρμες. Όλο αυτό δημιουργεί προβλήματα στις επικοινωνίες με τα κέντρα λήψεως σημάτων και πολλές φορές σε υπέρογκες χρεώσεις. Το βασικό όμως πρόβλημα είναι ότι κινδυνεύουμε σε μια περίπτωση ανάγκης να βρεθούμε εκτεθειμένοι και το σύστημά μας να μην καταφέρει να στείλει το σήμα του στον κεντρικό σταθμό.

Το ερώτημα που τίθεται είναι : Τι επιλογές έχω ;
Όσο και αν ο ιδιοκτήτης του συστήματος πιστεύει ότι έχει καινούριο συναγερμό πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι έχει ένα γηρασμένο σύστημα που άσχετα αν δεν παρουσιάζει βλάβες δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας.

 

Λύσεις υπάρχουν και μάλιστα αρκετές.

Τα νέα συστήματα συναγερμού διαθέτουν (εκτός από τις πολλές δυνατότητες επέκτασής τους με πολλούς νέους ανιχνευτές) τη δυνατότητα αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων μέσω δικτυακής επίγειας ή 3G επικοινωνίας. Οφείλουμε λοιπόν να συμβουλεύσουμε όποιον ενδιαφέρεται για τις επιλογές που έχει.

Η καλύτερη επιλογή είναι πάντα αυτή που προβλέπει την περίπτωση αποτυχίας της πρωτεύουσας γραμμής επικοινωνίας. Κοινώς PLAN B.

Αυτό σημαίνει το λιγότερο δύο διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας.

Συνήθως προτείνεται σύνδεση με ETHERNET καλώδιο και 3G επικοινωνία.

Αν όμως κρίνουμε ότι για την ώρα δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε οικονομικά σε αυτή τη λύση αλλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε την επικοινωνία μας όσο καλύτερα γίνεται τότε μπορούμε σε πολλά παλιάς τεχνολογίας συστήματα συναγερμού να τοποθετήσουμε ένα universal GPRS σύστημα και να αυξήσουμε σε σημαντικό βαθμό την ασφάλειά μας.

Αρμόδιος βέβαια για να σας απαντήσει είναι μόνο ο αδειοδοτημένος τεχνικός που οφείλετε να έχετε ώστε το σύστημά σας να συντηρείται σωστά και παράλληλα να συλλέγετε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις σύγχρονες λύσεις που προκύπτουν.