Η εγκατάσταση ενός συστήματος ασφαλείας προϋποθέτει κάποιες βασικές παραδοχές.

Η εγκατάσταση ενός συστήματος ασφαλείας προϋποθέτει κάποιες βασικές παραδοχές. 150 150 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Όσο και να ενημερωθεί κάποιος από το διαδίκτυο, σχετικά με ποιότητα προϊόντων, μάρκες, διάφορα (λεγόμενα) tips και εμπειρίες καλές ή άσχημες των ανθρώπων που τα γράφουν, δεν αρκεί ώστε να έχουμε μια ορθή άποψη σχετικά με την επιλογή μας. Πολλές φορές μπορεί και να μας μπερδέψει περισσότερο.
Μέσα από αυτό το κείμενο θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την δομή μιας επιλογής ενός συστήματος ασφαλείας με όσο το δυνατόν πιο απλά.

Πιο βασική παράμετρος δεν θα μπορούσε να μην είναι ο τεχνικός εγκατάστασης. Ότι σύστημα και να επιλέξετε χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις του τεχνικού , οι οποίες όμως πρέπει να συνοδεύονται από τις αναγκαίες άδειες ΙΕΠΥΑ, δεν θα είναι αρκετές για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Ο τεχνικός πρέπει μπορεί να προσαρμοστεί στον χώρο σας αλλά και να προσαρμόσει το σύστημα ασφαλείας ακόμα και αν κατά την διάρκεια της εγκατάστασης υπάρξουν απρόβλεπτοι παράγοντες όπως για παράδειγμα κακή ή ελλειπή καλωδίωση που τυχόν υπάρχει ή ανάγκη βελτίωσης της.

Ορθή επιλογή συστήματος.
Αυτό ουσιαστικά είναι πάλι μια δουλειά που έχει κάνει ο τεχνικός μας για εμάς ο οποίος έχει την γνώση να μας προτείνει ενα προϊόν που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας αλλά και στα οικονομικά όρια που έχουμε θέσει.

Σημαντικό ρόλο λοιπόν παίζει το σύστημά μας να πληρεί τους βασικούς κανόνες που ορίζονται από τους επίσημους φορείς.
Οι αντιπροσωπείες που διαθέτουν τα παραπάνω συστήματα μας εξασφαλίζουν αυτές τις απαιτήσεις. Συνεπώς είναι προτιμότερο να αγοράσουμε το σύστημά μας από επίσημη αντιπροσωπεία από το βα ρισκάρουμε πολλές φορές να πάρουμε ένα φαινομενικά ίδιο προϊόν χωρίς όμως τελικά να έχουμε τις ίδιες πιστοποιήσεις.
Επιλογή των αισθητήρων του συστήματος με την ίδια λογική κρίνεται απαραίτητο. Για παράδειγμα δεν μπορούμε να έχουμε αγοράσει έναν κορμό συστηματος πχ πίνακα, πληκτρολόγιο από επίσημη αντιπροσωπεία και τους ανιχνευτές, μαγνητικές επαφες και σειρήνα από eshop κλπ και να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα.

Σε περίπτωση δε που το σύστημα είναι ασύρματο και φαντάζει ευκολότερη η τοποθέτησή του πιστέψτε με πως δεν είναι αληθές μια και η εμβέλεια και η επικοινωνία των ανιχνευτών χωρίς παράσιτα δεν μπορεί να μελετηθεί χωρίς τα απαραίτητα όργανα μετρήσεων.

Με λίγα λόγια η επιλογή του εγκαταστάτη θα μας οδηγήσει και στην σωστή ή όχι επιλογή.
Από την επιλογή του συστήματος, στην σωστή εγκατάσταση, στον ορθό προγραμματισμό, στην σωστή εκπαίδευση που πρέπει να έχουμε και τέλος στην σωστή συντήρηση.
Εύχομαι να καλύψαμε τυχόν απορίες και να βοηθήσαμε στην τωρινή ή μελλοντική επιλογή ενός συστήματος ασφαλείας.

Με εκτίμηση
ΣΑΕΕΣΑΕ