Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση 367 321 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 και 3 του Καταστατικού καλούνται τα τακτικά και ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συνδέσμου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Κυριακή, και ώρα 10:00 εως 14.00 (ώρα προσελεύσης 09:30) , στο συνεδριακό χώρο του AGORA ESCAPE CENTER, επί της οδού Λ. Δημοκρατίας αρ. 67 ΙΛΙΟΝ, Αττική. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την επόμενη Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2021, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2) Τροποποίηση Καταστατικού σχετικά με την εγγραφή νέων μελών (άρθρο 5)
3) Έγκριση οικονομικού και διοικητικού απολογισμού έτους 2021, έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη
4) Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής
5) Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Στη Συνέλευση θα τηρηθούν αυστηρά τα ισχύοντα μέτρα προστασίας από την πανδημία COVID-19.
Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν εφόσον η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν παραταθεί μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2021, όπως η παράταση ισχύει σήμερα (άρθρο 78 Ν. 4850/2021, ΦΕΚ Α’ 208/5.11.2021), στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 22 του Καταστατικού το αργότερο 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, με ηλεκτρονική αλληλογραφία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@saeesae.gr

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ