Πρόσκληση Μελών σε γενική Συνέλευση

Πρόσκληση Μελών σε γενική Συνέλευση 367 321 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μελών σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Δεδομένης της επικείμενης λήξης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του Σωματείου, το
Διοικητικό Συμβούλιο του «Σ.A.Ε.Ε.Σ.Α.Ε.», σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε στην
συνεδρίαση της 04/10/2021, προσκαλεί τα Μέλη στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η
Οκτωβρίου 2021, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι τις 14:00 στο AGORA ESCAPE
CENTER, επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 67 ΙΛΙΟΝ , Αττική, προκειμένου να συζητήσουν και
να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων :

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Σωματείου μετά
  της σχετικής Εκθέσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση των ετών 2020-
  2021.
 2. Απαλλαγή των μελών της Διοίκησης και της Ελεγκτικής Επιτροπής από τις
  αρμοδιότητες και ευθύνη τους για τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν κατά το
  διάστημα της θητείας τους.
 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής
 5. Ενημέρωση των μελών για τις επαφές του ΔΣ με το τμήμα Αδειών ΙΕΠΥΑ στα
  κεντρικά γραφεία της ΓΑΔΑ και τις δράσεις μας, καθώς και την επίσκεψη των
  συνεργαζόμενων συλλόγων ΣΚΕΑ και ΣΑΕΕΣΕΑ στον Επιτελάρχη της Ελληνικής
  Αστυνομίας , όπως και με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και για
  θέματα που αφορούν την δράση μας σε ότι έχει να κάνει με την θωράκιση των
  επαγγελματιών του ΣΑΕΕΣΑΕ με νομική κάλυψη, GDPR και ενημέρωση για
  υποχρεώσεις εταιριών ΙΕΠΥΑ γενικότερα.

  Υπενθυμίζουμε στα Μέλη ότι δύνανται να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση
  μόνον αυτοπροσώπως. Κατ’ εξαίρεση, και σύμφωνα με το καταστατικό, τα μέλη τα οποία έχουν
  την ιδιότητα του Νομικού Προσώπου μπορούν να αντιπροσωπευθούν δια των νόμιμων
  εκπροσώπων τους αποστέλλοντας τα πλήρη και εν ισχύ νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

  Προκειμένου λοιπόν να συνταχθεί και αποσταλεί εγκαίρως το ψηφοδέλτιο για την εκλογή του
  νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, παρακαλούνται τα Μέλη που επιθυμούν
  να δηλώσουν υποψηφιότητα, να είναι ταμειακώς εντάξει και να ενημερώσουν σχετικώς το
  Διοικητικό Συμβούλιο στο email info@saeesae.gr έως την 19/10/2021 και ώρα 15:00 για την
  συμμετοχή τους στο ψηφοδέλτιο, δηλώνοντας ταυτόχρονα αν η υποψηφιότητα τους αφορά το
  διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή.

  Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην γενική συνέλευση έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα
  μέλη. Για όσα μέλη δεν είναι ταμειακώς ενήμερα , υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης συνδρομής
  κατά την είσοδο τους στον χώρο διεξαγωγής της συνέλευσης. Αναφορικά με τα νέα μέτρα έναντι
  του κοροναιού, θα πρέπει κατά την είσοδο τους τα μέλη να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά
  πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε πιστοποιητικό νόσησης είτε rapid test 48 ωρών.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Σωματείου σε
  Α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 31 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00
  πμ. στο ίδιο ως άνω μέρος και υπό τις ίδιες συνθήκες.

  Αθήνα, 04/10/2021
  Το Διοικητικό Συμβούλιο»