Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση 367 321 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.1 και 3 του καταστατικού καλούνται τα
τακτικά και ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συνδέσμου σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Νοεμβρίου και
ώρα 10:30 (ώρα προσέλευσης 10:00) στην έδρα του συλλόγου Αγ.
Δημητρίου Όπλων 82 Αθήνα T.K 11145.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την επόμενη Κυριακή
13 Νοεμβρίου στον ίδιο τόπο και ίδια ώρα με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.


Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα ακόλουθα :


1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Ενημέρωση για τις δράσεις και την πορεία του συλλόγου.
3) Έγκριση δωρεάν συνδρομής για το έτος 2022 για τα μέλη που
ενεργοποιήθηκαν με την τροποποίηση του Καταστατικού.
4) Ενημέρωση για εγγραφή νέων μελών.


Τυχόν θέματα που θέλει κάποιο μέλος να θέσει μπορούν να
αποσταλούν μέχρι και 5 μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση στο email του
συλλόγου info@saeesae.gr.