Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση 15/01/2023

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση 15/01/2023 367 321 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.1 και 3 του καταστατικού καλούνται τα
τακτικά και ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συνδέσμου στην Τακτική Γενική
Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Ιανουαρίου και
ώρα 10:00 (ώρα προσέλευσης 9:30) σε αίθουσα συνεδριάσεων στο ξενοδοχείο Radisson Blue στην Λ. Αλεξάνδρας 10 Αθήνα Τ.Κ.10682.

 Για την διευκόλυνση των μελών που δεν μπορούν να παραστούν η συνεδρίαση θα μεταδίδεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM .

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση τα μέλη να είναι ταμειακά ενήμερα για την φυσική παρουσία μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης, για όσους παρακολουθήσουν μέσω της πλατφόρμας η πληρωμή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Σάββατο 14/01/2023 και ώρα 14:00 για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε από την τράπεζα.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα ακόλουθα :

1. Δημιουργία Βιβλίου – ΥΔΕ Εγκαταστάσεων (όπως των ηλεκτρολόγων) με φόρτωση και ενημέρωση στο GOV.GR σύμφωνα και με τις τάσεις της εποχής
2. Εύρεση εξωτερικού συνεργάτη κατάλληλης ειδικότητας για την γραμματειακή υποστήριξη του σωματείου . Αντίστοιχα και για την υποστήριξη της ιστοσελίδας του σωματείου.
3. Συνεργασία με νομικό σύμβουλο ειδικό σε θέματα που αφορούν τις καταγγελίες που γίνονται από το Σύλλογο σε μη αδειοδοτημένους εγκαταστάτες.
4. Επιδοτούμενα σεμινάρια ΛΑΕΚ για δια βίου μάθηση, Συνεργασία με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ιδιωτικά ΙΕΚ για επιδοτούμενα προγράμματα για τους υπαλλήλους μας, π.χ εάν δεν έχουν άδεια εργασίας, να επιδοτούνται ώστε να την αποκτήσουν.
5. Διοργάνωση τεχνικών ημερίδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ώστε να μπορούν όλοι οι συνάδελφοι να τις παρακολουθούν έστω και σε βίντεο.
6. Δημιουργία και προώθηση διαφημιστικού σποτ σε όλα τα Social Media, κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας κ.α. σχετικά με το θέμα των αδειών που είναι άγνωστο στον απλό πολίτη. 
7. Τρόποι ελέγχου των προμηθευτών αν πουλάνε μόνο σε νόμιμους εγκαταστάτες και συνεργασία μόνο με αυτούς που πουλάνε σε νόμιμους εγκαταστάτες.
8. Συνεργασία με άλλους συλλόγους ίδιου αντικειμένου. 
9. Συνεργασία με κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου μάθησης για εμάς με σεμινάρια μάρκετινγκ, πωλήσεων, μάνατζμεντ, κοστολόγησης έργων (ακόμη και από συναδέλφους που κατέχουν την κοστολόγηση) ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητή από όλους μας η αξία της δουλειάς μας.
10. Συζήτηση σχετικά με εταιρίες που διατηρούν Eshop-ΚΛΣ και θέλουν να εγγραφούν στο σύλλογο. 
11. Δημιουργία επιτροπής για τον έλεγχο και Τροποποίηση καταστατικού.
12. Συζήτηση για την ένταξη στο καταστατικό την εγγραφή μελών που διατηρούν άδεια άρθρο 3 και ΚΑΔ 43211005, 80201002 (με δέσμευση ότι θα εκδοθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα η άδεια άρθρο 2)
13. Δημιουργία νομικής επιτροπής και επιτροπή διαφάνειας (βάσει άρθρου 18 του καταστατικού). 
14. Συζήτηση για την καθιέρωση συχνής επικοινωνίας μέσω πλατφόρμας ZOOM για την ενημέρωση των μελών και συζήτηση σχετικά με θεματολογία που θα ανακοινώνεται .
15. Έγκριση του ετήσιου ισολογισμού των εκθέσεων πεπραγμένων του ΔΣ και της ετήσιας εκθέσεως της ελεγκτικής επιτροπής (άρθρο 20 παρ 2β).
16. Έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων (άρθρο 20 παρ.2γ).
17. Η ανάκληση και αντικατάσταση των μελών του ΔΣ και των μελών της ελεγκτικής επιτροπής (άρθρο 20 παρ. 2δ).
18. Δημιουργία ομάδας που θα ελέγχει στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναρτημένες αναθέσεις εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας.

19. O σύνδεσμος να προσφέρει μία βοήθεια σε μορφή “σύνταξης” σε πιθανή  Χήρα  εκλιπόντος μέλους μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων στα 18 τους.
20. Ψήφος εμπιστοσύνης στο ΔΣ για ολοκλήρωση θητείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την επόμενη Κυριακή
22 Ιανουαρίου στον ίδιο τόπο και ίδια ώρα με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.


Τυχόν θέματα που θέλει κάποιο μέλος να θέσει μπορούν να
αποσταλούν μέχρι και 5 μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση στο email του
συλλόγου info@saeesae.gr.