Συνάντηση εκπροσώπων του ΔΣ με την ΓΔ της ένωσης ασφαλιστικών εταιρειών Ελλάδος

Συνάντηση εκπροσώπων του ΔΣ με την ΓΔ της ένωσης ασφαλιστικών εταιρειών Ελλάδος 818 490 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Την Τετάρτη 4-5-2022 αντιπροσωπεία του ΔΣ του συλλόγου μας και της Γενικής διευθύντριας καθώς και της νομικής συμβούλου της ένωσης ασφαλιστικών εταιρειών συναντήθηκαν με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σε κοινά θέματα και προβληματισμούς.
Τους ενημερώσαμε για το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τα συστήματα ασφαλείας καθώς και τις επιπτώσεις που έχει από το νόμο κάποιος που εγκαθιστά τέτοια συστήματα χωρίς τις απαιτούμενες άδειες αλλά και την νομική ευθύνη που έχει όποιος αναθέτει την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε μη αδειοδοτημένη εταιρεία.
Επίσης, στα πλαίσια του θετικού κλίματος που υπήρχε, ο σύλλογος πρότεινε να στέλνει ενημερώσεις σχετικά με νέες τεχνολογίες ώστε οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι να είναι ενημερωμένοι ενώ παράλληλα, χρόνο με το χρόνο, να έχουμε όσο το δυνατόν πιο σωστά δομημένα συστήματα ασφαλείας στην αγορά.
Θα αποσταλεί επιστολή από τον σύλλογο μας με τις προτάσεις που έχουμε ώστε να συζητηθούν σε επόμενη συνάντηση.
Προτείναμε :
Να ζητείται η άδεια της εταιρείας που εγκατέστησε το σύστημα ασφαλείας
Να ζητείται πιστοποίηση επιπέδου Grade για τα συστήματα ασφαλείας
Να γίνεται τακτικός έλεγχος λειτουργείας του συστήματος ασφαλείας
Να γίνεται συντήρηση ανάλογα το Grade όπως ορίζει το ευρωπαϊκό πρότυπο.
Υποχρεωτική σύνδεση στον κεντρικό σταθμό λήψεως σημάτων σε όλα τα συστήματα ασφαλείας.
Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχουν αυστηρότερα κριτήρια σχετικά με τις περιπτώσεις που αξιώνονται αποζημιώσεις χωρίς όμως να έχουν επαρκή εξοπλισμό.
Τους ευχαριστούμε πολύ για την διάθεση που δείξανε για συνεργασία με σκοπό την εξέλιξη και την βελτίωση των υπηρεσιών των δύο κλάδων.

ΔΣ ΣΑΕΕΣΑΕ