Συνάντηση εκπροσώπων των δυο ΔΣ, ΣΑΕΕΣΑΕ και ΣΚΕΑ στην Κρήτη.

Συνάντηση εκπροσώπων των δυο ΔΣ, ΣΑΕΕΣΑΕ και ΣΚΕΑ στην Κρήτη. 480 480 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σε άριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 21-01-2022 η συνάντηση εκπροσώπων των δυο ΔΣ, ΣΑΕΕΣΑΕ και ΣΚΕΑ στην Κρήτη. Ο Σύνδεσμος Αδειοδοτημένων Επιχειρήσεων Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφαλείας Ελλάδος και ο Σύνδεσμος Κρητικών Επιχειρήσεων Ασφαλείας συζήτησαν για τις προκλήσεις αλλά και τα προβλήματα του κλάδου της ασφάλειας και συμφώνησαν από κοινού για το σχεδιασμό νέων δράσεων που στόχο έχουν να βελτιώσουν το επάγγελμα του εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας.

ΔΣ ΣΑΕΕΣΑΕ