Συνεργασία με την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε – ΕΡΜΗΣ

Συνεργασία με την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε – ΕΡΜΗΣ 250 55 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,  ακόμα μία νέα συνεργασία επιτεύχθηκε, με τον  Κεντρικό Σταθμό Λήψης σημάτων, της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε – ΕΡΜΗΣ

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Σαρδέλη, μας παρουσίασε  την σύμβαση συνεργασίας της εταιρείας με τον εγκαταστάτη (συμβόλαιο – συμφωνητικό) η οποία σαφώς εξυπηρετεί και στηρίζει την ιδεολογία και το όραμα του συλλόγου μας.

Ειδικά το άρθρο [2.8] του συμφωνητικού της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε – ΕΡΜΗΣ  παρουσιάζει την πραγματική εικόνα της σχέσης ΚΛΣ και αδειοδοτημένης επιχείρησης εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας.

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε  τη διοίκηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε – ΕΡΜΗΣ που συμβάλει στην προσπάθεια για την αναδιοργάνωση του κλάδου μας και την προάσπιση των δικαιωμάτων του επαγγελματία εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας αλλά και την διασφάλιση της περιουσίας του πελάτη.

Με εκτίμηση.