Συνεργασία με την DivicoSecurity

Συνεργασία με την DivicoSecurity 300 150 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  ότι ακόμα μία νέα συνεργασία επιτεύχθηκε, με τον  Κεντρικό Σταθμό Λήψης σημάτων, της Divico Security.

Μετά από επικοινωνία με τη διοίκηση της εταιρείας Divico Security  και μετά από αίτημα του ΔΣ του Σ.Α.Ε.Ε.Σ.Α.Ε., το ΚΛΣ της εταιρίας στις 10/05/2022 ανανέωσε τα ιδιωτικά συμφωνητικά που υπογράφονται από τους ίδιους και τις αδειοδοτημένες εταιρείες εγκαταστάσεων συστημάτων ασφαλείας, εντάσσοντας όλους τους προτεινόμενους όρους

θέλουμε να ευχαριστήσουμε  τη διοίκηση της Divico Security που συμβάλει στην προσπάθεια για την αναδιοργάνωση του κλάδου μας και την προάσπιση των δικαιωμάτων του επαγγελματία εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας αλλά και την διασφάλιση της περιουσίας του πελάτη.

Με εκτίμηση.

ΔΣ ΣΑΕΕΣΑΕ