Χρήσιμα

Aδειούχοι Εγκαταστάτες Συστημάτων Ασφαλείας

Aδειούχοι Εγκαταστάτες Συστημάτων Ασφαλείας 758 534 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Με αφορμή την ραγδαία αύξηση των κλοπών αλλά και των κρουσμάτων “κακών” εγκαταστάσεων και με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ασφάλεια τη δική σας και της περιουσίας σας, θέλω να…

περισσότερα