ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 8 Οκτωβρίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3707

Απάντηση

Topic author
kestrielias1
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 29
Εγγραφή: 22 Απρ 2020, 16:26
Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ

ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 8 Οκτωβρίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3707

Δημοσίευση από kestrielias1 »

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209
8 Οκτωβρίου 2008
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3707

Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:Άρθρο 4
Το άρθρο 4 του ως άνω ν. 2518/1997 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 4
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων − προσωπικού ασφαλείας
1. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
υποχρεούνται:
α. να φέρουν στην επωνυμία τους τη φράση «ιδιωτική
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας» και στα έγγραφά τους τον αριθμό της άδειας λειτουργίας τους,
β. να μην χρησιμοποιούν στην επωνυμία, στο διακριτικό τίτλο, στα έγγραφα, στις διαφημίσεις και γενικά κατά
την άσκηση των δραστηριοτήτων τους λέξεις ή φράσεις, της ελληνικής ή άλλης γλώσσας, ικανές να παραπλανήσουν
το κοινό ότι αντιπροσωπεύουν δημόσια αρχή και ιδιαίτερα αστυνομική,
 
 
Απάντηση