Νέα - Πληροφορίες
Χρήσιμες πληροφορίες για όλους
Aδειούχοι Εγκαταστάτες Συστημάτων Ασφαλείας 758 534 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Aδειούχοι Εγκαταστάτες Συστημάτων Ασφαλείας

Με αφορμή την ραγδαία αύξηση των κλοπών αλλά και των κρουσμάτων “κακών” εγκαταστάσεων και με…

περισσότερα