Εκλεγμένα μέλη

Διοικητικό Συμβούλιο

Γνωρίστε τα εκλεγμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

Κεστρίτσαλης Ηλίας

Κανδύλης Σταύρος

Σιάρκος Ευθύμιος

Μαυρίδης Σταύρος

Μπογιατζής Χρήστος

Κοροπούλης Αναστάσιος

Ζώρζος Αθανάσιος

Γούλας Αντώνιος

Ελεγκτική Επιτροπή

Μπουρίκας Δημήτριος

Μαυροδόντης Σαράντος

Νικολάου Κωνσταντίνος

Κοκολάκης Μιχαήλ