Εκλεγμένα μέλη

Διοικητικό Συμβούλιο

Γνωρίστε τα εκλεγμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

Μακρής Γιώργος

Διαμαντάτος Ευάγγελος

Λαμπρόπουλος Νικόλαος

Τσιάγκρας Κωνσταντίνος

Ραυτόπουλος Νικόλαος

Θεοδωρόπουλος Δημήτρης

Ελεγκτική Επιτροπή

Ζώρζος Αθανάσιος

Μπούρας Χρήστος

Κρασαδάκης Γεώργιος

Νικολάου Κωνσταντίνος