Εγγραφή στον Σύνδεσμο

Έντυπα απαραίτητα για την εγγραφής σας

Προϋποθέσεις για να γίνετε μέλος:

Να έχετε άδεια του Ν.2518/97 Αρ.2.

Να έχετε κάνει έναρξη στην Δ.Ο.Υ με Κ.Α.Δ.: 43211005

Να μην είστε Κέντρο Λήψης Σημάτων

Να μην είστε προμηθευτής συστημάτων ασφαλείας

Να μην διαθέτετε e-shop λιανικής πώλησης

Να προάγετε υγιή ανταγωνισμό

Έντυπα απαραίτητα για την εγγραφής σας

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα έντυπα σε μορφή pdf και να τα συμπληρώσετε για την εγγραφή σας και να τα αποστείλετε στο info@saeesae.gr