Εγγραφή στον Σύνδεσμο

Προϋποθέσεις για να γίνετε μέλος:

Να έχετε άδεια του Ν.2518/97 Αρ.2.

Να έχετε κάνει έναρξη στην Δ.Ο.Υ με Κ.Α.Δ.: 43211005, 80201002.

Να μην είστε Κέντρο Λήψης Σημάτων

Να μην είστε προμηθευτής συστημάτων ασφαλείας

Να μην διαθέτετε e-shop λιανικής πώλησης

Να προάγετε υγιή ανταγωνισμό

Έντυπα απαραίτητα για την εγγραφής σας

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα έντυπα σε μορφή pdf και να τα συμπληρώσετε για την εγγραφή σας και να τα αποστείλετε στο info@saeesae.gr